Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / 426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna

Innhold

  426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna

  Detaljregulering for Midtmoen, Sokna legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å tilrettelegge for 16 nye boenheter sentralt på Sokna. Frist for å komme med innspill er 25. mars 2019.

  Beskrivelse

  426 - Detaljregulering for Midtmoen, Sokna legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalget for miljø- og areal 04. februar 2019, sak 17/19.

  Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av 16 boenheter sentralt på Sokna. Boenhetene vil bli fordelt på fire to-etasjers firemannsboliger. Foreslåtte reguleringsformål er blant annet konsentrert småhusbebyggelse, garasjer, parkering, renovasjon og lekeplass. Mulige konsekvenser av planarbeidet kan blant annet være økt trafikk til boligområdet, trafikksikkerhetstiltak langs Midtmoen og opparbeiding av offentlig tilgjengelig lekeplass.

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Klikk her for å se planen i kommunens kartløsning.

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er mandag 25. mars 2019.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Planbeskrivelse

  3. Bestemmelser

  4. ROS-analyse

  5. Uttalelser til oppstart

  6. Vurdering av uttalelser til oppstart

  7. Trafikkanalyse og -tiltak

  8. Arkeologisk rapport

  9. Illustrasjoner

  10. Saksframlegg til førstegansbehandling

  11. Protokoll fra HMA 4. februar 2019

  Andre dokumenter

  Dokumenter fra oppstart

  1. Bestillingsskjema oppstart

  2. Referat oppstartsmøte

  3. Referat arbeidsmøte

  Øvrige dokumenter

  1. Brev fra naboer ang. trafikksikringstiltak

  2. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan

  Siste endret: 26.03.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?