Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv varsel om oppstart 2021 / Varsel om oppstart av detaljregulering for 479 Karibrenna på Vikerfjell

Innhold

  Varsel om oppstart av detaljregulering 479 - Karibrenna

  Planområdet omfatter eksisterende hytteområde i sørlige del av Ådalsfjella. Planen skal legge til rette for vegadkomst til eksisterende hytter og planen skal få tidsmessig planbestemmelser, tilpasset gjeldene kommunedelplan for området. Frist for innspill er 20.juni 2021.

  Beskrivelse

  Berntsen Plan & Oppmåling AS varsler om oppstart av planarbeid for 479 detaljregulering for Karibrenna på Vikerfjell. Planområdet omfatter gnr/bnr 300/1 m.fl.. Planområdet er ca. 420 daa og ligger i sørlige del av Ådalsfjella, sørørst for Høgfjell og vest for den sørlige enden av Sperillen.

  Hensikten med planarbeidet er å legge opp til ny veiadkomst til eksisterende fritidsbebyggelse, anvise plassering av nye brønner, i tillegg til å gi bestemmelser om framføring av elektrisitet og vann og avløp. Det vil også bli gitt tidsmessige planbestemmelser, tilpasset gjeldende kommunedelplan og i samsvar med planbestemmelser for tilstøtende områder. Forslagsstiller er Torvald Lie. 

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan og utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   

  Se planområdet i kommunekartet

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Torvald Lie, Flaskerud gård, Vestre Ådal 540, 3516 Hønefoss, eller e-post thorvald@flaskerud.no med kopi til Ringerike kommune, Reguleringsavdelingen postmottak@ringerike.kommune.no, eller med post til PB 123 sentrum, 3502 Hønefoss. 

  Frist for å komme med innspill er 20. juni 2021.

   

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Vedlegg til planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte 15.04.2021

  Siste endret: 06.05.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?