Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv vedtak 2022 / 460 Detaljregulering Nedre Hvalseng

Innhold

  460 Detaljregulering Nedre Hvalseng

  Detaljregulering av 460 Nedre Hvalseng på Hallingby ble vedtatt i kommunestyret 7.april 2022.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 7.april 2022 Bh. NR 35/22, plan 460 Detaljregulering for Nedre Hvalseng. 

  Vedtaket innebærer at det kan tilrettelegges for 7 boenheter i form av ene- og tomannsboliger. Planområdet, som ligger i Gamle Ådalsvei på Hallingby, se plassering på kart lenger ned på siden.

  Vedtaket kunngjøres ihht plan- og bygningsloven § 12-12.

  Vedtak i kommunestyret 07.04.2022:

  Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG). 1-KS- 35/22.

  Vedtak:

  1. 460 Detaljregulering for Nedre Hvalseng vedtas.
  2. De deler av reguleringsplan 59 Hallingby/bymarka, vedtatt 06.12.2001, som overlappes av ny plan 460 Detaljregulering for Nedre Hvalseng, oppheves jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

  Kart

  Oversiktskart

  Oversiktskartet viser at planområdet ligger like nord for Hallingby sentrum (trykk på kartet for å gjøre det større). 

  Vedtatt plankart

  Se vedtatt plankart under (trykk på kartet for å gjøre det større).

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning 

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til:

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for å klage på vedtaket er 21. mai 2022.

  Du finner mer informasjon om klagerett her.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Saksfremlegg - sluttbehandling

  5. Saksfremlegg - 1. gangsbehandling

  6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer

  7. Illustrasjonsplan

  8. Geoteknisk notat

  9. Geoteknisk undersøkelsesrapport

  10. Notat stabilitet

  11. Trafikkmåling

  12. Støyrapport

  13. ROS-analyse

  Siste endret: 25.04.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?