Du er her: Hjem / Veienmarka ungdomsskole

Innhold

  Veienmarka ungdomsskole

  Veienmarka ungdomsskole er den største ungdomsskolen på Ringerike med rundt 310 elever. Elevene kommer fra barneskolene Helgerud, Veien og Benterud. I tillegg har vi et innføringstilbud i norsk for minoritetsspråklige.

  Veienmarka ungdomsskole

  Aktuelt

  Velkommen til nytt skoleår

  10. trinn møter kl. 08.10 i gymsalen

  9. trinn møter kl. 08.30 i gymsalen

  8. trinn møter kl. 09.00 i gymsalen

  Det er full skoledag til kl. 13.10. Ta med Chromebook, sekk, mat og drikke.

  Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skolestart!

  Til foresatte: Google meet i Ringeriksskolen

  Hei! Se vedlegget for mer informasjon og videovettreglene!

  Fysioterapi og ladestasjon skoleåret - skolehelsetjenesten

  Fysioterapeut Nora Lillehagen Korpberget starter opp igjen på Veienmarka i løpet av høsten. Hun kan kontaktes på mobil 90223774

  Elevene vil kunne komme innom på drop-in. Nora skal ikke behandle elevene, men kan gjøre undersøkelser og gjøre en vurdering. Deretter kan hun gi tips til øvelser, og hjelpe elevene videre til en fysioterapeut

  Ladestasjon

  I matfriminuttet vil hun tilby "ladestasjon" - en avspenningsgruppe i gymsalen.

   Om Veienmarka ungdomsskole

  Veienmarka ungdomsskole har 310 elever fordelt på tre trinn og et innføringstilbud (søke plass i innføringstilbudet, se her). Skolens ledelse består av rektor og to avdelingsledere. Avdelingslederne har ansvar for hvert sitt årstrinn. Skoleutvikling og fellesoppgaver blir fordelt ut fra samlet kompetanse i ledergruppa.

  Skolen har fokus på det digitale læringsmiljøet, språkutvikling og realfagkompetanse. Dyktige og engasjerte lærere har bidratt til god resultatutvikling de siste årene, og det jobbes målrettet med å videreutvikle læringsmiljøet for å styrke denne positive utviklingen.

  Skolen har en ny og flott naturfagssal og et nytt kjøkken i mat og helseavdelingen.

  Viktig om karantene!

  Den siste uken har det vært flere medieoppslag om at enkelte bevisst velger å bryte karantenen de er pålagt. Vi ønsker derfor å minne om at hvis du får beskjed fra myndighetene om at ditt barn skal gå i karantene, så SKAL han/hun det. Selv om barnet ikke har et eneste symptom, og selv om barnet føler seg frisk.

  De som skal i karantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Dette gjelder nærkontakter til personer med korona og personer som har vært på reise i et område med mye smitte.

  Disse skal være i karantene i 10 dager for å hindre at de smitter andre før de selv får symptomer.

  Vi forstår at det er kjedelig å være i karantene. Men det er dessverre prisen vi må betale for å sikre kontroll på smitten og kunne fortsette å ha et så åpent samfunn som mulig. Ingen vil tilbake til 12. mars.

  Vi minner vi om at dersom barnet ditt er i karantene, må dere følge disse reglene:

  • Ikke møt opp i barnehagen eller på  skolen
  • Ikke ta offentlig transport
  • Unngå besøk
  • Barnet kan gå tur/være ute, men husk å holde mer enn 1 meter avstand til andre

   

  Her kan du lese mer om avstand, karantene og isolering: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?fbclid=IwAR0LNeAniIZ-NsZQRiYhP50SbtIwtPLtuzf75W5HoJ3yU8FItz2CXcaaE9s

  Takk for at dere overholder karanteneplikten av hensyn til alle rundt dere!

  Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

  For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

  Det er trygt for barn å gå på skolen

  Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:


  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.


  Hvordan vil skolehverdagen være?


  Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

  Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

  Rødt nivå: Klassene kan deles i mindre grupper eller organiseres på andre måter. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

  Skoleskyss

  Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

  Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

  Opplæringsplikt for alle elever
  Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

  Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen😊

  Ungdataundersøkelsen 2021!

  I ukene 10 - 12 vil vi gjennomføre Ungdataundersøkelsen. Informasjon om undersøkelsen finner dere her.

  Siste om korona!

  Ungdomsskolene er på rødt nivå fra mandag 22. mars og frem til 11. april i første omgang. Her finner dere informasjon om hvordan skolen organiseres fremover. 

  Aktivitetstilbud i vinterferien 2021!

  Miljøveileder Michael arrangerer et aktivitetstilbud for elevene i vinterferien i uke 9. Her finner du planen. 

  Nyttig informasjon til elever og foresatte 2020 - 2021

  Her finner dere oppstartshefte for skoleåret 2020 - 2021 

  Informasjon om bruk av parfyme og parfymefrie produkter

  Her finner dere informasjon om parfymefrie produkter

  Elevundersøkelsen

  Informasjon til foresatte på norsk, engelsk, arabisk og dari

  Informasjon til elever på norsk, engelsk, arabisk og dari

  Kommunikasjon med skolen - meldingssystem på SMS

  Send melding om fravær

  sendes som sms til:
  59 44 44 32 Start meldingen med VMUKLASSE mellomrom TEKST.

  Skolen bruker SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt med hjemmet. Ordningen er et godt alternativ for melding om fravær og for hastemeldinger.

  • Send melding når barnet ditt er sykt
  • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
  • Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser
  Send SMS til kontaktlærer

  Foresatte har muligheten til å rapportere direkte om fravær av sitt barn til læreren. Dette foregår på følgende måte:

  Send SMS til 59 44 44 32, og start meldingen med VMUKLASSE mellomrom TEKST.

   F.eks. Hvis du har en elev i klasse 8A, sender du slik: «VMU8A Per er syk i dag. Hilsen Lise.» til 59 44 44 32.

  Motta viktige beskjeder på SMS

  Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

  Ukeplaner/trinnsider

  Foresatte og elever finner ukeplaner og annen informasjon på en intern Google-side. Kontaktlærere informerer om nettadressen.

  Skolen planer

  Tiltaksplan mot mobbing

  Planen legges ut her i løpet av august

  Aktivitetsplan

  Tilvalgsfag ved Veienmarka

  Elever som skal begynne i 8.klasse ved Veienmarka ungdomsskole høsten 2020 kan velge mellom følgende fag:

  • Tysk, fremmedspråk
  • Fransk, fremmedspråk
  • Engelsk, fordypning
  • Arbeidslivsfag, praktisk fag
  Mer informasjon om tilvalgsfag

  Elever som begynner på et studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama) i videregående opplæring, må ha fremmedspråk. De som har hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet, kan enten fortsette med det samme språket i videregående opplæring eller starte med et nytt språk. De kan avslutte fremmedspråket etter 2. året på videregående. Søker eleven seg inn på et studieforberedende program, må elever uten fremmedspråk på ungdomstrinnet ta fremmedspråk i videregående opplæring over tre år. Dette vil igjen redusere deres mulighet til å velge andre fag. Dersom eleven velger et av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, er det ikke krav om et annet fremmedspråk.»

  Du må velge tysk eller fransk om du ønsker å et av disse programmene på videregående skole:

  • Idrett
  • Musikk
  • Begrenser programfagvalgene på Studiespesialisering

  Arbeidslivsfaget er et praktisk fag, der teori og grunnleggende ferdigheter blir integrert i det praktiske arbeidet. Faget er et likestilt alternativ til fremmedspråk og til engelsk fordypning. Elevene kan bli trukket ut til muntlig eksamen med et praktisk innslag.

  Det er viktig å merke se at uansett hvilket av de fire alternativene man velger, vil eleven få en karakter i faget som vil telle på lik linje med andre fag ved opptak på videregående skole, og at faget kan trekkes ut ved muntlig eksamen.

  Valget er for tre år, men det kan være mulig å skifte fag før jul i 8. trinn om man ser at man har valgt feil. Søknaden må være skriftlig, fordi en endring av fag kan få konsekvenser for resten av skolegangen.


  Se forøvrig informasjon på http://www.udir.no/

  Valgfag ved Veienmarka

  Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Informasjon om valgfagene og kompetansemål i disse finner du i denne brosjyren (pdf).

  Det er standpunktkarakter i faget. Bytter du valgfag etter et eller to år er det gjennomsnittskarakteren som teller for opptak til videregående skole.

  NB! Det er ikke sikkert at alle elever får sitt 1. valg.

  Skoleruta 2020 - 2021

  • Høstferien er i uke 40.
  • Vinterferien er i uke 9.

   

  Skoleruta  2020-21
  August Første skoledag mandag 17.08.
  September   Høstferie 28.09 – 02.10. (uke 40)
  Oktober Høstferie  28.09 – 02.10. (uke 40)
  November Fri for elevene fredag 20.11.
  Desember Siste skoledag før jul tirsdag 22.12.
  Januar Første skoledag etter jul  tirsdag 05.01.
  Mars Vinterferie 01.03-05.03. (uke 9)
  Påskeferie 29.03  til og med tirsdag 06.04.
  April Påskeferie 29.03  til og med tirsdag 06.04.
  Mai Fri torsdag 13.05.(Kr. Himmelfartsdag), mandag 17.05.
  og mandag 24.05. (2. pinsedag)
  Juni Siste skoledag fredag 18.06.

   Skoleruta 2021-2022 finner du her

  Felles for alle skoler

  Ringeriksskolen

  Skoler i Ringerike
  Vi bygger skoler
  Skoleportal - innloggingsside
  Digital barnehage- og skolehverdag
  Begynne i 1. klasse
  Elevvurdering og eksamen
  Skoleskyss
  SFO
  Elevforsikring
  Personopplysninger i skolen
  Planer, rutiner og vedtekter
  Lån/leie av skolelokaler

  Ekstra behov

  Ekstra hjelp i barnehage og skole
  PPT i skolen
  PPT i barnehagen
  Norsk for minoritetsspråklige
  Elever med spesielle behov
  Fritak fra aktiviteter i skolen

  Ferie og permisjon

  Ferier og fridager
  Elevpermisjon

  Trivsel

  Trivsel i Ringeriksskolen
  Den kulturelle skolesekken
  En trygg skoledag uten mobbing
  Fritak fra aktiviteter i skolen
  Ordensregler

  Helsesykepleier

  Helsesykepleier - 8.-10. klasse

  Tilstede på skolen mandag og tirsdag.

  Miljøveileder 

  Hans-Michael Gisselbæk

  Mobil: 95276072

  e-post: hans.michael.gisselbaek@ringerike.kommune.no

  snapchat: vmumichael

   

  Kontakt oss

  Åpningstider: Hverdager kl. 08.00-15.30

  Besøks- og postsdresse: Ringveien 103, 3517 Hønefoss

  Sentralbord 32 14 02 40

  E-post: veienmarka.ungdomsskole@ringerike.kommune.no

  Rektor

  Hege Margrethe Steiro

  Hege Margrethe Steiro   405 57 450

  Avdelingsledere:
  Stian Burheim Johnsrud 480 25 999

  Trond Olsen Storrønning 916 81 327

  Veienmarka ungdomsskole

  Besøksadresse:

  Ringveien 103
  3517 Hønefoss

  Postadresse:

  Ringveien 103
  3517 Hønefoss

  Telefon: 32 14 02 40

   

  Siste endret: 21.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?